Hakimlərin bazası

Adı və Soyadı Təhsil müəssisəsi Bölmə Formatlar
Səbuhi Nəzərov Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Azərbaycan KPD
Kərim Kərimov Bakı Dövlət Universiteti Rus, Azərbaycan KPD, PD