Təlimçilərin bazası

Adı və Soyadı Təhsil müəssisəsi Bölmə Formatlar
Səbuhi Nəzərov Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Azərbaycan KPD